Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Faktoring z regresem i bez – poznaj różnice

14 lutego 2023 Faktoring z regresem i bez


Wielu przedsiębiorców zadaje sobie w kontekście faktoringu bardzo ważne pytanie: co się stanie, jeżeli sfinansuję fakturę, otrzymam za nią pieniądze od faktora, a mój kontrahent nie zapłaci w terminie? Odpowiedź – jak zawsze – brzmi: to zależy. Głównie od tego, jaki rodzaj faktoringu wybrałeś dla swojej firmy. Poznaj różnice między faktoringiem z regresem a faktoringiem bez regresu!

Czym jest faktoring?

Zacznijmy od podstaw. Faktoring to usługa finansowa stworzona z myślą o przedsiębiorcach. Podmiot korzystający z faktoringu to faktorant. Sprzedaje on fakturę lub faktury wystawione na swoich kontrahentów, ale jeszcze przez nich nieopłacone. Wierzytelność kupuje faktor – firma specjalizująca się w faktoringu. Faktor pobiera prowizję od zakupu faktury, a więc faktorant w momencie sfinansowania faktury otrzyma środki wynikające z dokumentu pomniejszone o prowizję. Wysokość prowizji zależna jest od wartości faktury, terminu płatności oraz daty wystawienia. 

W ramach faktoringu przedsiębiorca otrzymuje dostęp do odnawialnego limitu faktoringowego – kwota ta posłuży mu do finansowania wystawionych faktur. Za każdym razem, gdy zgłosi fakturę do finansowania, kwota dostępnego limitu obniży się o odpowiednią wartość. Limit odnawia się, gdy kontrahent zapłaci należność.

A co, jeśli nie zapłaci?

Wróćmy do pytania postawionego we wstępie. Finansowanie z wykorzystaniem faktoringu jest proste i łatwo dostępne, ale co dzieje się w sytuacji, w której kontrahent spóźnia się z płatnością? W tym miejscu musimy wyjaśnić różnice między faktoringiem z regresem, a faktoringiem bez regresu.

Faktoring z regresem to inaczej faktoring niepełny lub faktoring niewłaściwy. To standardowa usługa faktoringowa, w ramach której możesz sfinansować faktury wystawione na stałych odbiorców, ale w razie ich problemów z wypłacalnością, to Ty ponosisz za to odpowiedzialność. Jeżeli więc Twój odbiorca nie zapłaci, faktor uruchomi monitoring należności, a Twoja firma zostanie obciążona umówioną wcześniej opłatą za opóźnienie płatności. Dlaczego mimo to czasem warto wybrać faktoring bez regresu? To rozwiązanie jest po prostu tańsze, a jeżeli mamy pełne zaufanie do naszych kontrahentów, z pewnością okaże się bardziej opłacalne.

Faktoring bez regresu nazywamy czasem faktoringiem właściwym lub faktoringiem pełnym. To rodzaj usługi faktoringowej, który charakteryzuje się przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. W tym wariancie to firma faktoringowa ponosi odpowiedzialność za wykupioną należność. Jeżeli więc finansujesz fakturę korzystając z faktoringu bez regresu, nie musisz martwić się tym, czy odbiorca Twojej faktury zapłaci w terminie. Monitoringiem należności, a także jej ewentualną windykację bierze na siebie faktor. 

Faktoring mieszany to trzeci wariant – taki, który stanowi pomost pomiędzy faktoringiem z regresem, a tym bez regresu. Głównym założeniem faktoringu mieszanego jest podział odpowiedzialności. W faktoringu mieszanym faktor ponosi odpowiedzialność za ewentualny brak zapłaty ze strony kontrahenta do kwoty, którą określa umowa faktoringowa. Gdy kwota ta zostanie przekroczona, reszta zobowiązania staje się odpowiedzialnością faktoranta. Innymi słowy jest to rodzaj ubezpieczenia od niewypłacalności kontrahenta, który pokrywa jedynie część kwoty.

Faktoring online to elastyczna usługa, a dostępność wersji z regresem, bez regresu i mieszanej jedynie to potwierdza. Jeżeli nie masz pewności, który rodzaj faktoringu powinieneś wybrać, Twój opiekun pomoże Ci podjąć korzystną dla Twojego przedsiębiorstwa.

Redakcja adpensite.pl

Zajmujemy się doradztwem w kwestiach związanych z marketingiem i biznesem. Dzielimy się wiedzą i nowinkami o reklamie, internecie i social mediach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

jak inwestować w akcje
Filtr powietrza
doradca podatkowy

Jesteś zainteresowany reklamą?